🚚 DOPRAVA ZDARMA na objednávky nad 999 Kč! Nakupujte bez stresu, na vrácení produktů máte 100 dní!

Zásady ochrany osobních údajů


Společnost Atlasformen se zavazuje zajistit nejvyšší úroveň ochrany Vašich osobních údajů. V těchto zásadách Vás informujeme o tom, jak společnost Atlasformen zpracovává Vaše osobní údaje. Jako správce se společnost Atlasformen (podle francouzského práva „societé par actions simplifiée“ s kapitálem 1 659 866,00 €, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod číslem 449 149 038, se sídlem na adrese 87-89 rue La Boétie - 75008 Paříž – Francie, DIČ uvnitř Společenství: FR47 449 149 038) zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 439/2004 Sb. a č. 170/2007 Sb., a rovněž nařízení (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 od jeho nabytí účinnosti dne 25. května 2018.

Na jakém právním základě a pro jaké účely společnost Atlasformen zpracovává Vaše údaje?
Atlasformen zpracovává osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

1- Právní základ zpracování:

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů je společnost Atlasformen oprávněna používat osobní údaje svých zákazníků nebo uživatelů pouze v případě, že má platný právní základ.
Společnost Atlasformen musí zajistit, aby měla jeden nebo více následujících právních základů:
- plnění smlouvy (například zpracování a provedení objednávky nebo správa účtu u společnosti Atlasformen), nebo
- plnění právního závazku (např. uložení faktur), nebo
- pokud je to v oprávněném zájmu společnosti Atlasformen, nebo
- pokud subjekt údajů (uživatel nebo zákazník) poskytl svůj souhlas.
„Oprávněný zájem“ nesmí porušovat práva a svobody subjektů údajů. Mezi příklady oprávněných zájmů uvedených v evropském nařízení (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou uvedeny zamezení podvodům a přímý marketing.

2- Právní základy společnosti Atlasformen:

Společnost Atlasformen shromažďuje a zpracovává osobní údaje pro následující účely:

- Správa zákaznického účtu, nákupního košíku a objednávek:
Právními základy jsou plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen a oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Řízení platebních transakcí:
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen.

- Řízení dodávek:
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen.

- Řízení vztahů se zákazníky, sledování objednávek u poprodejních služeb, vrácení zboží a vrácení plateb:
Právním základem je plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen.

- Zaznamenávání komunikace mezi zákaznickou službou a zákazníkem za účelem zlepšení služby:
Právním základem je oprávněný zájem společnosti Atlasformen s cílem zlepšení kvality služby.

- Boj proti podvodům při platbě objednávky a správa nezaplacených faktur po objednání:
Právními základy jsou plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen a oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Činnosti statistiky, analýzy, výběru a segmentace zákazníků pro zlepšení poznatků o zákaznících:
Právními základy jsou plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen a oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Zasílání cílených obchodních nabídek e-mailem nebo prostřednictvím jiného média:
Právním základem je souhlas subjektu údajů s elektronickým zasíláním. 
Zasílání obchodních nabídek v papírové podobě je prováděno, protože je to nezbytné pro oprávněný zájem společnosti Atlasformen propagovat své produkty svým zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům, a rozvíjet tak své podnikání.
Pokud jste si již u společnosti Atlasformen něco objednali, budete dostávat e-mailové nabídky týkající se produktů podobných těm, které jste si již dříve objednali, aniž byste se zasíláním takových e-mailů souhlasili. Můžete také dostávat poštou nabídky od našich vybraných partnerů. 
Zasílání takových nabídek však můžete odmítnout za níže uvedených podmínek.

- Předávání kontaktních údajů zákazníků společnosti Atlasformen jejím partnerům, aby tito mohli poštou kontaktovat potenciální zákazníky: 
Pokud předáváme Vaše údaje našim partnerům, aby Vám mohli zasílat obchodní prospekty poštou, činíme tak proto, že to považujeme za nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Atlasformen, přičemž oprávněným zájmem je zde plnění smluvních povinností, ke kterým se společnost zavázala v rámci smluv se svými partnery.
Proti zpracování Vašich údajů pro účely marketingu můžete kdykoliv vznést námitku nebo svůj souhlas odvolat. Za tímto účelem stačí zaslat společnosti Atlasformen písemnou žádost na níže uvedenou poštovní adresu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách (rubrika "Kontaktujte nás" / Předmět: DPO - Správce osobních údajů).

- Měření návštěvnosti internetové stránky www.atlasformen.cz:
Právním základem je souhlas zákazníka nebo uživatele.

- Poskytování soutěžních a reklamních her:
Právním základem je oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Sdílení informací s obchodními partnery:
Právními základy jsou plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Atlasformen a souhlas zákazníka (v souvislosti s činnostmi pro účely přímého marketingu).

- Zpřístupnění trhu „marketplace“, který umožňuje prodejcům jiným než je společnost Atlasformen nabízet své výrobky:
Právním základem je oprávněný zájem společnosti Atlasformen.

- Ukládání požadovaných údajů a řízení žádostí o sdílení údajů ze strany oprávněných orgánů:
Právním základem je plnění zákonného požadavku.  

Jaké údaje jsou zpracovávány?
Osobní údaje, které od Vás můžeme přímo nebo nepřímo shromažďovat, zahrnují:
- Údaje o totožnosti: příjmení, jméno, identifikátor;
- Osobní údaje: datum narození, státní příslušnost;
- Kontaktní údaje: poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo;
- Ekonomické údaje: platební prostředky, historie plateb;
- Údaje o připojení, využití služeb a interakci: Protokoly připojení a použití;
- Profily a skóre pro segmentaci zákazníka.

Kdo jsou příjemci Vašich údajů?
Vaše údaje jsou předávány partnerům společnosti Atlasformen, kteří pro ni mohou údaje zpracovávat.

Příjemci údajů jsou:

Obchodní partneři včetně marketingových a reklamních firem

Společnost Atlasformen také využívá zpracovatele, zejména pro následující činnosti:

Zabezpečené platby na internetové stránce www.atlasformen.cz;
Boj proti podvodům a vymáhání nezaplacených faktur;
Odeslání Vašich objednávek;
Správa telefonních hovorů, jejich případné záznamy a zasílání poštovních zásilek;
Personalizace obsahu internetové stránky www.atlasformen.cz.

Co znamená pojem pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Atlasformen?
Pověřenec pro ochranu údajů (DPO) jmenovaný v rámci společnosti Atlasformen odpovídá za zajištění souladu s právními předpisy a pravidly popsanými v tomto dokumentu.
Zajišťuje informovanost týmů a jedná s uživateli a zákazníky, kteří chtějí uplatnit svá práva týkající se osobních údajů shromážděných společností Atlasformen.

Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo na přístup k Vašim údajům a na jejich opravu a výmaz. Můžete požádat o jejich přenosnost.
Máte také právo kdykoli vznést námitku proti provedenému zpracování nebo požádat o jeho omezení, ale také odvolat svůj souhlas s tímto zpracováním.
Kromě toho můžete vydat pokyny k uložení, výmazu nebo sdělení Vašich osobních údajů po úmrtí.

Jak uplatnit Vaše práva?
Svá práva můžete uplatnit kdykoli a rovněž můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na níže uvedených adresách.
- V sekci „Můj účet“ na internetové stránce: https://www.atlasformen.cz
- Poštou: Atlas For Men – Dělnická 390 – 532 36 Pardubice 2
- Telefonicky: 224 245 964 (cena místního hovoru).

DPO:
- V případě potřeby nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře - do předmětu zprávy poznamenejte "DPO - ochrana osobních údajů".
- Atlasformen – DPO – Dělnická 390 – 532 36 Pardubice 2
V případě potřeby Vás společnost Atlasformen může požádat o fotokopii dokladu totožnosti (národní průkaz totožnosti vydaný českým státem nebo průkaz totožnosti Evropské unie nebo pas, karta povolení k dlouhodobému pobytu vydaná českým státem, pobytový průkaz vydaný českým státem nebo knížka pro osoby bez trvalého nebo přechodného pobytu vydaná českým státem apod.).
Odpověď Vám bude zaslána do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.

Možnost obrátit se na UOOU
Pokud Vaše komunikace se společností Atlasformen nebyla uspokojivá, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU), dozorového úřadu, který odpovídá za dodržování povinností v oblasti osobních údajů v České republice.

Jak jsou Vaše údaje zabezpečeny?
Společnost Atlasformen zajišťuje, že jsou Vaše údaje zpracovávány zcela bezpečně a důvěrně, včetně případů, kdy některé činnosti provádějí zpracovatelé. Za tímto účelem jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření pro zabránění ztrátě, zneužití, změně a výmazu Vašich osobních údajů. Tato opatření jsou přizpůsobena úrovni citlivosti zpracovávaných údajů a úrovni rizika, které představuje zpracování nebo jejich provádění.

Změna zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou změnit.

    Vyberte si vaši velikost

      Aktualizovali jsme naše velikosti, abychom vám usnadnili výběr. Před objednáním se podívejte na naši !